WORKS / art curation
back  | index  | next
Akasaka Art Flower 08


Period: 10 Sep.2008 - 13 Oct.2008
Venue: Akasaka, Tokyo
Artists:
Satoru Aoyama, Yusuke Asai, Yosuke Amemiya, Mitsuhiro Ikeda, Tatsu Nishi, Tsuyoshi Ozawa, Yoko Ono, Yayoi Kusama,
Mitsunori Kurashige, Nobuhiro Shimura, Takako Susai, Soju Tao + Okame Pro, Noboru Tsubaki, Tochika, Takafumi Hara,
Paramodel, HITOTZUKI(KAMI×SASU)、Shoko Matsumiya
Artistic Director: Kenji Kubota

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

SIDE CORE

back  | index  | next